نرم افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر

بخش نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان در واقع هسته مرکزی تولید و توسعه محصولات این شرکت است. آنالیز، طراحی، پیاده سازی و آزمایش کلیه محصولات تدبیر (سیستمهای مالی، اداری، بازرگانی و دیگر نرم افزارها) در این واحد انجام می گیرد. این واحد شامل چند بخش است

  • بخش تولید نرم افزار: در این بخش تولید نرم افزار تدبیر و توسعه نگارشهای جدید آن انجام می گیرد. نرم افزار اتوماسیون اداری، سیستم تحت وب تدبیر و نرم افزارهای مالی اداری تدبیر سه گروه اصلی فعالیتهای این بخش را تشکیل می دهد. این بخش در آخرین مرحله، محصول نهایی را به واحد فروش تحویل می دهد.
  • بخش مستندسازی و تست: آزمودن نسخه های جدید نرم افزار و تغییرات ارائه شده در آن – قبل از ارائه به کاربر – مسئولیت اصلی این بخش است. همچنین تهیه مستندات نسخه های جدید جهت ارائه به کاربران و بخش آموزش ( جهت اعمال در راهنمای سیستم ) توسط بخش مستندسازی و تست انجام می شود. این بخش مسئولیت بررسی درخواست های نرم افزاری کاربر و تهیه مستندات آن را نیز جهت ارائه به بخش تولید نرم افزار بر عهده دارد.