از اینجا شروع کنید

مشتريان پس از آشنایی با شرکت پردازش موازی سامان و نرم‌افزار مالی اداری تدبیر از طرق مختلف ( همین وب سایت، نشریات، مقالات، کاربران و یا … ) با واحد فروش شرکت تماس گرفته و زمان جلسه دمو با آنان هماهنگ می‌شود.
پس از آشنایی عمیق‌تر با نرم‌افزار تدبیر در جلسات دمو، خریداری را انجام داده و پس از آن آموزش اولیه براساس تقویم آموزشی انجام می‌گیرد. خدمات واحد پشتیبانی از این مرحله آغاز می‌شود.

پردازش موازی سامان