مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان انتخاب حسابها جهت کنترل مانده

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر این امکان درنظر گرفته شده است تا هنگام ثبت اسناد حسابداری، از ایجاد آرتیکل برخلاف ماهیت واقعی یک حساب جلوگیری شود. برای این منظور می‌توانید از گزینه “انتخاب حسابها جهت کنترل مانده” در فرم مدیریت حسابها استفاده نمایید.