برای استفاده از این امکان، در فرم ثبت سفارش فروش، از منوی شناور فرم، گزینه “تعیین قیمت اقلام از لیست قیمت‌های فروش” را انتخاب نمایید:

فرم “انتخاب قیمت فروش” نمایش داده می‌شود:

قیمت مورد نظر را از بین قیمت‌های اول تا بیستم انتخاب نمایید. پیامی نمایش داده می‌شود:

با تأیید پیام، قیمت واحد کالاها، با توجه به قیمت پیشنهادی انتخاب شده برای هر کالا تنظیم خواهد شد:

نکته: در صورتیکه برای قیمت پیشنهادی انتخاب شده، مبلغی درنظر گرفته نشده باشد، مبلغ صفر برای قیمت واحد در فرم ثبت سفارش فروش در نظر گرفته خواهد شد.