برای استفاده از این امکان، در فرم درخواست کار، ابتدا درخواست کارهای موردنظر را با کلید + انتخاب نموده و از منوی شناور فرم، گزینه “تغییر گروهی سرویس‌کار” را انتخاب نمایید:

سیستم فرم “انتخاب سرویس‌کار” را نمایش می‌دهد:

با انتخاب سرویس‌کار موردنظر، سیستم نتیجه عملیات تغییر گروهی سرویس‌کار را از طریق “گزارش تغییر گروهی سرویس‌کار” نمایش می‌دهد: