آموزش “امکان کنترل موجودی کالا هنگام ایجاد سطر فاکتور فروش بارکدی”
برای جلوگیری از ثبت کالا بیشتر از موجودی انبار در فاکتور فروش بارکدی، از گزینه “کنترل موجودی هنگام درج مقدار سطر” در فرم فاکتور فروش توسط بارکد استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.