مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان کپی اطلاعات از چک دریافتنی یا پرداختنی موجود هنگام ایجاد چک

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

نرم‌افزار خزانه‌داری تدبیر یکی از مولفه‌های سیستم جامع مالی و اداری تدبیر است که مدیریت کلیه امور مرتبط با نقدینگی سازمان از قبیل دریافت‌ها، پرداخت‌ها و حواله‌های نقدی، مدیریت اسناد یا چک‌های دریافتنی و پرداختنی، صورت مغایرت بانکی، کنترل منابع و مصارف و تهیه گزارشات مربوط به وجوه نقد و کنترل نقدینگی را به عهده دارد.
در این ویدیو، با امکان کپی اطلاعات یک سند دریافتنی یا پرداختنی موجود به کلیپ‌برد تدبیر و استفاده از آن برای ایجاد چکهای جدید آشنا خواهید شد.