نتایج یک مطالعه جدید نشان می­دهد مغز افرادی که هر روز جدول حل می­کنند، ۱۰ سال جوان­تر از سن واقعی آنهاست.

محققان دانشگاه ‘اکستر ‘ و ‘کالج کینگ لندن’ در انگلیس در این مطالعه ۱۷ هزار فرد سالم را برای ارزیابی حافظه، توجه و استدلال به­صورت آنلاین مورد آزمون قرار دادند.

آنها متوجه شدند افرادی که به طور مرتب جدول حل می­کردند، عملکرد بهتری در کارهای مرتبط با توجه، استدلال و حافظه داشتند.

براساس این تحقیق افرادی که هر روز جدول حل می­کنند، در آزمون­های سرعت استدلال­آوری و دقت حافظه کوتاه مدت، عملکرد مغزی برابر در مقایسه با افرادی که ۱۰ سال جوان­تر هستند، دارند.

به گفته محققان، حل روزانه جدول می­تواند از کاهش حافظه در سال­های بعدی زندگی پیش­گیری کند.

کیت ونس؛ استاد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه مدرسه پزشکی اکستر، در یک بیانیه خبری گفت: ما ارتباط مستقیمی میان دفعات حل جدول، سرعت و دقت عملکرد در ۹ عملکرد شناختی از جمله توجه، استدلال و حافظه پیدا کردیم. مطالعه ما نشان داد که عملکرد مغزی افرادی که جدول حل می­کردند، بهتر بود و سطح این بهبودی به طور کلی با دفعات حل جدول تقویت می­شد.

اکنون محققان در نظر دارند که مزایای شناختی حل جدول را در یک آزمایش بالینی بررسی کنند.

منبع: جام جم آنلاین