شرکت پردازش موازی سامان در نظر دارد یک دوره آموزشی ست تجاری و حقوق و دستمزد در زمستان سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایند.

 

دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تدبیر

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت صبح – ویژه نمایندگان

عنوان دوره:  آموزش پیاده سازی حسابداری عملیاتی نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر
مدت دوره: ۲۴ ساعت

تعداد جلسات: ۱۲ جلسه

زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۱)
مهلت ثبت نام:  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
زمان آزمون: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ از ساعت ۹ تا ۱۳

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: آموزش پیاده سازی حسابداری عملیاتی نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر
مدت دوره: ۲۰ ساعت

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه

زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه : از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ساعت ۱۷)
مهلت ثبت نام: تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
زمان آزمون:  چهارشنبه  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ از ساعت ۱۴ تا ۱۷

 

دوره حقوق و دستمزد

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه – چهارشنبه) – نوبت صبح – ویژه نمایندگان

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد تدبیر
مدت دوره: ۱۰ ساعت

تعداد جلسات: ۵ جلسه

زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۱:۰۰
مهلت ثبت نام: تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
زمان آزمون: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ از ساعت ۹ تا ۱۳

روزهای فرد (یکشنبه – سه شنبه) – نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی  سیستم حقوق و دستمزد تدبیر
مدت دوره: ۱۰ ساعت

تعداد جلسات: ۵ جلسه

زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۱:۰۰
مهلت ثبت نام:  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
زمان آزمون:  پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷