slider_seminar

سمینار آموزشی دادرسی مالیاتی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط شرکت پردازش موازی سامان ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر، با همکاری شرکت همراه محاسبان کومش نماینده نرم‌افزار تدبیر در سمنان، در سالن شهید ادب برگزار گردید.
این سمینار آموزشی در راستای حمایت از تولیدات داخلی به منظور ارائه طرح‌ها و راهکارهای لازم جهت آشنایی با چرخه دادرسی مالیاتی، تشریح مراحل آن و فرآیند حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.


سخنران این سمینار دکتر احمد غفارزاده (مشاور مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، عضو كارگروه فني تخصصي جامعه مشاوران رسمي مالياتي، عضو هيات مستشاري امور مالياتي مركز عالي دادخواهي مالياتي، عضو شوراي عالي مالياتي، معاون حسابرسي مالياتي اداره كل موديان بزرگ مالياتي) بود.


در این سمینار آموزشی، به معرفی مراحل حل اختلاف مالياتی و فرآيندهای اجرايی آن شامل: مرحله مراجعه به رييس امور مالياتی، هيات‌های حل اختلاف مالياتی بدوی و تجديد نظر، شورای عالی مالياتی، هيات ٢٥١ مكرر و ديوان عدالت اداری پرداخته شد، همچنین نحوه تنظيم لايحه در هر مرحله از دادرسی مالياتی تشریح شد.