نویسنده: جان سی. ماکسول‌- مترجم: مهوش عزیزی‌

رویای شما چیست؟ در تخیلات خود در چه نقشی هستید؟ چه چیز بین شما و این رویا فاصله می‌اندازد؟

جواب این سوال قابلیت رهبری است. دکتر جان ماکسول می‌گوید: هر موفقیت و شکستی به قابلیت رهبری بستگی دارد.

اما آگاهی از چگونگی رهبری و هدایت دیگران تنها نیمی از مبارزه است. درک قابلیت رهبری و هدایت عملی دیگران دو کار متفاوت است. نه توان مالی و نه راهکار، هیچ کدام مزیت ماندگاری نیستند، تنها چیزی که باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌شود، کار تیمی است.