پردازش موازی سامانصنایع کاشی بیستون
پردازش موازی سامانشرکت سرامیک برلیان
پردازش موازی سامانشرکت گنبد ایساتیس
پردازش موازی سامانشرکت نگاران پخش سپهر
پردازش موازی سامانشرکت وحدت اسلامی
پردازش موازی سامانشرکت صنایع شیرآلات بهداشتی شودر
پردازش موازی سامانشرکت جهان نازنطنز
پردازش موازی سامانشرکت خاورغرب