آموزش امکان کنترل ثبت شماره تکراری درخواست خرید در نرم‌افزار تدبیر

برای جلوگیری از ثبت شماره تکراری در فرم درخواست خرید در سیستم تدارکات، از گزینه “کنترل ثبت شماره تکراری درخواست خرید” در منوی شناور فرم درخواست خرید استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.