میزان دانلود مرورگر سامسونگ در پلی استور به ۵۰۰ میلیون رسید