امروز تدبیر میزبان سفیران صلح بود.
نیما و حبیبه صبح روز شنبه با پیام صلح و دوستی و با بدرقه دوچرخه‌سواران، دوستان و آشنایان خود راهی تهران شدند و پس از یک روز اقامت، روز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ به دعوت شرکت پردازش موازی سامان، مهمان حامی خود شدند تا مراسم بدرقه و خداحافظی را با تدبیری‌ها داشته باشند و راهی سفری پر ماجرا شوند.


آنها با هدف اشاعه پیام صلح و دوستی، سفر خود را با پرواز مستقیم از تهران به بمبئی آغاز خواهند کرد و در این سفر ۲ ماهه هزاران کیلومتر را از بمبئی تا تایلند رکاب خواهند زد.
سفر خوش و پرباری را برای زوج جوان ورزشکارمان آرزومندیم…