موقعیت کنونی:صفحه اصلی»خدمات تدبیر»واحد نرم‌افزار

بخش نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان در واقع هسته مرکزی تولید و توسعه محصولات این شرکت است. آنالیز، طراحی، پیاده سازی و آزمایش کلیه محصولات تدبیر (سیستمهای مالی، اداری، بازرگانی و دیگر نرم افزارها) در این واحد انجام می گیرد. این واحد شامل چند بخش است

  • بخش تولید نرم افزار: در این بخش تولید نرم افزار تدبیر و توسعه نگارشهای جدید آن انجام می گیرد. نرم افزار اتوماسیون اداری، سیستم تحت وب تدبیر و نرم افزارهای مالی اداری تدبیر سه گروه اصلی فعالیتهای این بخش را تشکیل می دهد. این بخش در آخرین مرحله، محصول نهایی را به واحد فروش تحویل می دهد.
  • بخش مستندسازی و تست: آزمودن نسخه های جدید نرم افزار و تغییرات ارائه شده در آن – قبل از ارائه به کاربر – مسئولیت اصلی این بخش است. همچنین تهیه مستندات نسخه های جدید جهت ارائه به کاربران و بخش آموزش ( جهت اعمال در راهنمای سیستم ) توسط بخش مستندسازی و تست انجام می شود. این بخش مسئولیت بررسی درخواست های نرم افزاری کاربر و تهیه مستندات آن را نیز جهت ارائه به بخش تولید نرم افزار بر عهده دارد.

سیستم مدیریت تنخواه

اطلاعات پایه
• امکان معرفی انواع تنخواه جهت کنترل یا عدم کنترل سقف مبلغ تنخواه و سطر مصرف، نحوه پرداخت، مهلت تسویه و امکان انتقال مانده تنخواه‌ها.

عملیات جاری
• امکان ثبت درخواست تنخواه، تایید پرداخت، پرداخت خزانه‌داری، ثبت مصرف، درخواست بررسی مصرف، تایید مصرف، صدور سند (پرداخت پیش از مصرف).
• امکان ثبت درخواست تنخواه، تایید پرداخت، پرداخت خزانه‌داری، ثبت مصرف، درخواست بررسی مصرف، تایید مصرف، صدور سند (پرداخت پس از مصرف).
• امکان ورود اطلاعات تنخواه (به صورت ارزی) و صدور سندهای مرتبط (خزانه‌داری – حسابداری).
• امکان ارسال درخواست‌های تنخواه ثبت شده به کارتابل.
• امکان پیشنهاد مبلغ و حد تاریخ و مبلغ تنخواه حساب بر اساس سابقه تنخواه‌های تأیید شده در دوره مالی جاری.
• امکان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجمیعی یا غیر تجمیعی با امکان انعکاس یا عدم انعکاس مالیات و عوارض.
• امکان ثبت چند مرحله‌ای پرداخت تنخواه.
• امکان استفاده از انواع پرداخت خزانه‌داری تنخواه (نقد – چک – مرکب).
• امکان ثبت اطلاعات تکمیلی برای ردیف‌های مصرف شامل نحوه مصرف (هزینه یا دارایی)، مالیات و عوارض، شماره فاکتور خرید، مشخصات رسید انبار.
• امکان تسویه فاکتور خرید از محل تنخواه.
• امکان استفاده از مانده تنخواه‌های قبلی (انتقال مانده مصرف).
• امکان ثبت برگشت احتمالی مبلغ تنخواه در فرم دریافت (خزانه‌داری).
• امکان تعیین حساب مصرف ردیف‌ها به صورت سطری یا گروهی.
• امکان چاپ رسید خام مصرف تنخواه، صورت مصرف تنخواه و ردیف‌های تأیید نشده مصرف جهت پیگیری.

عملیات کنترلی
• امکان کنترل حد تاریخ و حد مبلغ به منظور اطلاع از امکان پذیر بودن ثبت درخواست تنخواه جدید توسط درخواست کننده.
• امکان تعیین حساب تنخواه کاربران جهت جلوگیری از بروز اشتباه .
• امکان مسدود نمودن ثبت یا تایید تنخواه برای حساب‌های تعیین شده تنخواه کاربران.
• امکان جلوگیری از تغییر اطلاعات پایه‌ای تنخواه بعد از تأیید.
• امکان کنترل جمع مبالغ مصرف، با مانده تنخواه.
• امکان تعیین مهلت تسویه تنخواه.
• امکان اعمال تنظیمات مربوط به صدور سند مصرف تنخواه.
• امکان نگهداری و نمایش عملیات انجام شده روی تنخواه، با قابلیت ثبت اطلاعات کاربر، تاریخ و ساعت.
• امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران به:
• مشاهده تنخواه‌های ایجاد شده توسط خود یا سایر کاربران گروه.
• درخواست بررسی.
• تآیید سطری یا گروهی ردیف‌ها بعد از درخواست بررسی.
• تایید پرداخت با توجه به مبلغ تنخواه.

گزارش‌گیری
• امکان ارایه گزارش ریز عملیات تنخواه‌ها.
• امکان ارایه گزارش تجمیعی تنخواه داران.
• امکان ارایه گزارشات کنترلی روی تنخواه‌های متعدد تأیید شده در هنگام ثبت درخواست تنخواه و تأیید پرداخت تنخواه، به منظور جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت تکراری تنخواه.

امکانات عمومی
• امکان فیلتر و رسیدگی به تنخواه‌ها به تفکیک تاریخ، وضعیت و کاربر.