وبینارهای شرکت پردازش موازی سامان

webinar-3

دادرسی مالیاتی با تاکید بر آخرین اصلاحات

تاریخ برگزاری:
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ الی ۱۹

webinar-2

تشریح سیستم‌های بازرگانی و حقوق و دستمزد

تاریخ برگزاری:
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ الی ۱۹

webinar-2.jpg
وبینار عملیات پایان‌ دوره مالی در نرم‌افزار تدبیر

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6
چالشها و ضرورتهای مدیریت منابع انسانی در شرکتها

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

نحوه حسابرسی در نظام جدید مالیاتی

تاریخ برگزاری: برگزار شد

5

تبیین قانون جدید مالیات ارزش ­افزوده

تاریخ برگزاری: برگزار شد

4

تشریح رسیدگی مالیاتی

تاریخ برگزاری: برگزار شد

3

پسا کرونا و آینده حرفه حسابداری

تاریخ برگزاری: برگزار شد

2

لایحه نویسی

تاریخ برگزاری: برگزار شد

1

تشریح رسیدگی مالیاتی مطابق آیین‌­نامه اجرایی

تاریخ برگزاری: برگزار شد