وبینارهای شرکت پردازش موازی سامان

6

نحوه حسابرسی در نظام جدید مالیاتی

تاریخ برگزاری: ۲۵ آبان ۱۴۰۰

5

تبیین قانون جدید مالیات ارزش ­افزوده

تاریخ برگزاری: برگزار شد

4

تشریح رسیدگی مالیاتی

تاریخ برگزاری: برگزار شد

3

پسا کرونا و آینده حرفه حسابداری

تاریخ برگزاری: برگزار شد

2

لایحه نویسی

تاریخ برگزاری: برگزار شد

1

تشریح رسیدگی مالیاتی مطابق آیین‌­نامه اجرایی

تاریخ برگزاری: برگزار شد