اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
احمد غفارزاده
(از اساتید برجسته مالیاتی کشور)

محورهای اصلی این وبینار:

  • تشریح کلی طرح جامع مالیاتی
  • بررسی مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر حذف روش علی­الرأس
  • تبیین ساختار جدید سازمان امور مالیاتی کشور
  • ترتیبات حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات در نظام نوین مالیاتی ایران
  • نحوه برخورد با اشتباه محاسبات در مراحل تشخیص و قطعیت مالیات