اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
 سعید شهباز مرادی
مدرس و مشاوره حوزه استراتژی و منابع انسانی

محورهای اصلی این وبینار:

  • نیرویابی در شرایط متلاطم
  • نگهداشت بر پایه غیر مادی
  • بازخورد عملکرد