خدمات

راهکارها

داستان موفقیت

راهکار تدبیر برای دسترسی سریع به اطلاعات و گزارشات در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» یکی از همراهان دیرین شرکت پردازش موازی سامان ، قریب به ۱۰ سال است که از نرم‌‏افزارهای تدبیراستفاده می‌‏نماید.

ادامه مطلب …

برخی مشتریان