مدرس: جناب آقای منصوری

ویدیوی آموزشی | امکان ثبت چکهای تضمینی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر،‌ از زیرسیستم‌های نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، با استفاده از فرمهای دریافت و پرداخت، می‌توانیم کلیه رویدادهای مربوط به وجوه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و حواله‌های بانکی را انجام بدهیم.
در این سیستم، برای ثبت چکهای تضمینی دیگران نزد ما (اسناد دریافتنی تضمینی) و یا چکهای تضمینی ما نزد دیگران (اسناد پرداختنی تضمینی)، می‌توانیم از امکانات پیش‌بینی‌شده در فرمهای دریافت و پرداخت استفاده کنیم.
در این ویدیو با نحوه انجام این کار آشنا خواهید شد.