برای چاپ گروهی اسناد در فرم مدیریت اسناد حسابداری، اسنادی که قصد چاپ گروهی آنها را دارید با کلید + انتخاب نمایید تا به رنگ زرد درآیند. سپس دکمه “پرینت” در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک کنید.