آموزش “امکان کپی حسابهای تفصیلی شناور به گروه جدید” در نرم‌افزار تدبیر
برای کپی نمودن حسابهای تفصیلی شناور از یک گروه به گروه دیگر، ‌می‌توانید از گزینه “کپی تفصیلی شناور به گروه جدید” در منوی شناور فرم مدیریت حسابهای تفصیلی شناور استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.