برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش و زیر مجموعه پیش فاکتور، گزینه “تنظیمات مرتبط با پیش فاکتور” را انتخاب نمایید. سپس در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس “کپی سایر اطلاعات پیش فاکتورها به فاکتور فروش” را علامت‌دار نمایید:

 سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، در روش مستقیم مقادیر موجود در سایر اطلاعات پیش فاکتور در فاکتور فروش کپی خواهد شد.

? نمونه‌ای از فرم سایر اطلاعات پیش فاکتور فروش:

نمونه‌ای از فرم سایر اطلاعات فاکتور فروش