مدرس: سرکار خانم مهسا مجد

آموزش “انعکاس مبلغ تسویه فاکتور در فرم دریافت”

برای انعکاس خودکار مبلغ فاکتور در فرم نقدی مرتبط با تسویه فاکتور، از کلید ترکیبی Ctrl + F8 استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.