اپلیکیشنی طراحی شده که با کمک فناوری یادگیری ماشینی می­تواند، تاخیر پروازهای هوایی را ساعت‌­ها و روزها جلوتر از موعد پرواز پیش­بینی کند.

به تازگی اپلیکیشنی برای آیفون ساخته شده که تاخیر پرواز را ساعت­ها، روزها و حتی هفته‌­ها قبل از موعد آن پیش­بینی می­‌کند. علاوه بر آن، راه‌­هایی جایگزین برای سفر فرد ارائه می­کند.

این اپلیکیشن به نام Flightsayer با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی و تحلیل اطلاعات، تاخیر پروازهای مختلف در آمریکا، کانادا و اروپا را پیش­بینی می­کند.

Flightsayer با بررسی وضعیت آب و هوا، اطلاعات شرکت­های هواپیمایی، تاکسی­‌ها، تعداد پروازها در هر فرودگاه و تطبیق اطلاعات در یادگیری ماشینی، تاخیرهای احتمالی را  پیش­بینی می­‌کند.

منبع: مهر