مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان جلوگیری از تغییر شماره و تاریخ اسناد

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع حسابداری تدبیر، به صورت پیش‌فرض امکان تغییر شماره و تاریخ اسناد مالی ثبت‌نشده در نظر گرفته شده است. به منظور جلوگیری از تغییر شماره و تاریخ این اسناد توسط کاربر غیر مدیر سیستم، می‌توانید از گزینه‌های “عدم امکان تغییر شماره اسناد/عدم امکان تغییر تاریخ اسناد” در فرم سند حسابداری استفاده کنید.