ایجاد گزارشات اختصاصی با استفاده از امکان ذخیرۀ فیلترها در تدبیر
سیستم جامع مالی و اداری تدبیر راهکارهای متنوعی را برای ایجاد گزارشات جدید برای طیف مختلفی از کاربران ارائه می‌کند. از گزارش‌ساز چاپی گرفته تا گزارشات پارامتریک و گزارشات سفارشی کاربر، هر کدام پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران مختلف هستند.
اما یکی از راهکارهای ساده و پرکاربرد برای ایجاد گزارشات جدید و کاملاً اختصاصی امکان استفاده از «فیلترهای ذخیره شده» در گزارشات موجود است.
قابلیت فیلتر تدبیر با توجه به سادگی استفاده، امکان ترکیب شرایط فیلتر با استفاده از عبارتهای فیلتر و عملگرهای منطقی «و» و «یا» از دیرباز یکی از نقاط قوت نرم‌افزار تدبیر بوده است. این قابلیت که در بسیاری از فرمهای ورود اطلاعات و تقریباً تمام گزارشات تدبیر از طریق دکمۀ فیلتر یا میانبر آن (کلید ترکیبی Alt+L) در دسترس قرار دارد امکان غربال کردن مجموعۀ داده‌ها در حال نمایش را با استفاده از شرایط ورودی فراهم می‌آورد. قابلیتهایی همچون امکان استفاده از تقویم و ورود اطلاعات تاریخ برای فیلدهای اطلاعاتی از نوع تاریخ و ساعت، هوشمندی روی نوع داده‌های فیلدها و مانند آن، آن را به ابزاری ساده؛ از نظر استفاده و پیشرفته؛ از نظر کاربری تبدیل کرده است.

ذخیرۀ فیلترها و ایجاد گزارشات
 

قابلیتی که از نسخۀ ۷٫۶۸ تدبیر (عرضه شده در سال ۱۳۹۱) به پنجرۀ فیلتر اضافه شده است به کاربر امکان می‌دهد که فیلتر تعریف شده را ذخیره کند و بعداً با استفاده از لیست فیلترهای ذخیره شده آن را مجددا بارگذاری و استفاده کند. از آنجا که فیلدهای اطلاعاتی هر گزارش عموماً مختص خود آن است، فیلترهای ذخیره شده برای گزارشات مختلف به صورت جداگانه ذخیره و بازیابی می‌شود. با آن که به طور پیش‌فرض فیلترهای تعریف شده توسط هر کاربر فقط توسط خود او قابل مشاهده و استفاده است امکان عمومی کردن فیلترهای ذخیره شده توسط کاربر تعریف کنندۀ آن و با فعال کردن گزینۀ «قابل مشاهده توسط همۀ کاربران» فراهم است. ناگفته پیداست که جنبه‌های مختلف این قابلیت نیز همانند دیگر امکانات تدبیر به طور کامل توسط سیستم مدیریت دسترسی‌های کاربران و گروه‌های تدبیر قابل کنترل است و می‌توان گروه‌ها و کاربران مختلف را در مورد جنبه‌های مختلف کاربری این قابلیت محدود کرد.
یکی از کارکردهای این قابلیت می‌تواند اضافه کردن گزارشات اختصاصی هر سازمان به سیستم تدبیر قلمداد شود. به عنوان مثال ممکن است در سازمان شما دسترسی سریع به فهرست فاکتورهای خرید با رقم ریال بالاتر از صدمیلیون ریال یک قابلیت اساسی تلقی شود. این گزارش خاص ممکن است برای سازمان‌های دیگر اهمیت نداشته باشد یا شرایط مورد نظر آنها با شرایط سازمان شما متفاوت باشد. از آنجا که شرایط طرح شده نشانگر آن است که گزارش مد نظر شما عمومیت لازم برای اضافه شدن به فهرست گزارشات استاندارد تدبیر را ندارد نمی‌توانید انتظار آن را داشته باشید که این گزارش روزی به عنوان یک گزارش استاندارد به نرم‌افزار تدبیر اضافه شود. اما نگران نباشید! شما به آسانی می‌توانید خودتان این گزارش را به تدبیر اضافه کنید. کافی است «دفتر خرید و فروش» را باز کنید، نوع دفتر را روی خرید تنظیم کنید. دکمۀ فیلتر را بزنید و عبارت متناظر شرایط مدنظرتان را بسازید. در نهايت پس از آزمایش مطابقت آن با خواسته‌تان، فیلتر را با نام مورد نظرتان ذخیره کنید و در صورت تمایل آن را برای تمام کاربران قابل مشاهده کنید. تمام شد! از این پس شما گزارش اختصاصی مورد نظرتان را در تدبیر همیشه و به آسانی دو کلیک در اختیار دارید!

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
حمیدرضا محمدی کارشناس نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان