پردازش موازی سامانشرکت گلدیران
پردازش موازی سامانلوازم خانگی دلونگی
پردازش موازی سامان لوازم خانگی وست پوینت (شرکت رزوان قشم)
پردازش موازی سامانلوازم خانگی اوسان
پردازش موازی سامانلوازم خانگی مرسی
پردازش موازی سامانشرکت سبحان تهویه
پردازش موازی سامانشرکت افق جهان گستران
پردازش موازی سامانشرکت بازرگانی نیکان چابهار
پردازش موازی سامانشرکت تکث گروه ایرانیان
پردازش موازی سامانشرکت زندگی بهتر (فروشگاههای زنجیره ای گلدیران )
پردازش موازی سامانشرکت نیا
پردازش موازی سامانشرکت یخچاوان
پردازش موازی سامانشرکت سام پخش