سیستم حسابداری مالی تدبیر،
پایه سیستم‌های دیگر نرم‌افزار تدبیر است و از هر عملیاتی در نرم‌افزار که ثبت مالی داشته باشد، تاثیر می‌پذیرد. این سیستم  کدینگ حسابها، تفصیلی‌های شناور، مراکز هزینه، پروژه‌ها و همچنین اسناد حسابداری و گزارشات متنوع مالی را شامل می‌شود.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.