کنترل تردد و ثبت ریز اطلاعات کارکرد هریک از پرسنل حاضردر پروژه همواره بخشی از دغدغه های مدیران است و این امر در شرکت‌های پروژه محور به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه های محاسبه قیمت تمام شده پروژه به شمار می‌آید.
سیستم تایم‌شیت ضمن برآورده نمودن نیاز فوق می‌تواند گزارشات آماری از عملکرد پرسنل در تک‌تک پروژه‌ها و به تفکیک فعالیت‌های مختلف ارایه نماید. (دریافت کاتالوگ)

امکان معرفی پروژه‌ها، وظایف، فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری.
امکان ورود اطلاعات اوقات کاری شامل مراکز هزینه، پروژه‌ها و واحدهای سازمانی توسط کاربر واحد اداری یا خود پرسنل به دو صورت Form based و Web based.
امکان معرفی سطوح دسترسی و کنترل چگونگی ورود و تایید اطلاعات.
امکان مرتبط کردن اطلاعات تایم‌شیت با عوامل کارکرد درسیستم حقوق و دستمزد و امکان صدور سند حقوق به تفکیک مراکز هزینه و پروژه‌ها.
امکان مشاهده لیست حقوق پرسنل به تفکیک پروژه‌ها.
امکان تهیه گزارش قیمت تمام شده پروژه‌ها (مرتبط با هزینه‌های دستمزد) و دیگر گزارشات متنوع مدیریتی.