موقعیت کنونی:صفحه اصلی»راهکار های مالی»نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی

نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی ، نرم‌افزار خزانه داری تدبیر که بخشی از نرم‌افزارهای مالی و اداری تدبیر به‌شمار می‌رود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرم‌افزار حسابداری مالی و برنامه‌های مرتبط دیگر از جمله برنامه نرم افزار خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنین تخمین موجودی بانک‌ها و داشتن گزارش جامع از کلیه چک‌های دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری می‌نماید. (دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی مجموعه حساب‌ها (بانک، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد در جریان وصول، اسناد برگشتی).
امکان معرفی منابع و مصارف.
امکان معرفی دسته چک با قابلیت بایگانی کردن آن.
امکان معرفی صندوق اسناد، با قابلیت:

 • مشاهده ریز چک‌های صندوق.
 • انتقال صندوق‌های اسناد به دوره مالی بعد.
 • تخصیص صندوق به کاربران معین.
 • نقل و انتقال چک‌های وصول نشده یا برگشتی بین صندوق‌ها.

انعطاف‌پذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخه‌های عملیاتی مختلف جهت دریافت و پرداخت چک و وجوه نقد و ایجاد خودکار ثبت‌های مالی مورد نیاز.
امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب/صندوق.
امکان صدور سندهای دریافت/پرداخت مرکب (نقد و چک).
امکان صدور چک دریافتنی/پرداختنی با یک یا چند حساب.
امکان صدور سند تجمیع شده برای فرم‌های دریافت و پرداخت دارای چند حساب/صندوق.
امکان صدور سند تجمیع شده برای چک‌های دارای چند حساب.
امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، نقد شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته و واگذار شده.
امکان عودت دادن چک واگذار شده.
امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده و عودت یافته.
امکان در جریان وصول گذاشتن گروهی چک‌ها.
امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.
امکان پرداخت اسناد دریافتنی وصول نشده/برگشتی.
امکان دریافت/پرداخت گروهی چک‌ها.
امکان ثبت مالی جداگانه برای هر چک، در صورت دریافت گروهی چک‌ها.
امکان دریافت/پرداخت چک ارزی.
امکان به حساب گذاشتن گروهی چک‌ها، به تفکیک تاریخ چک.
امکان تسویه فاکتورها، با یک چک یا وجه نقد.
امکان تسویه فاکتور با چک‌های تک حسابه یا چندحسابه و وجوه نقد صادره در همه دوره‌های مالی.
امکان پاس کردن گروهی چک‌ها.
امکان رأس‌گیری چک‌ها و وجوه نقد.
امکان انتقال چک به دوره مالی بعد.
امکان انتقال چک‌ها از/ به فایل متنی.
امکان طراحی معاملات اقساطی با قابلیت:

 • برقراری ارتباط با فاکتورها.
 • تسویه اقساط با استفاده از فرم دریافت/پرداخت.

امکان کنترل شماره چک‌های هر دسته چک.
امکان کنترل حساب بانک، هنگام ارتباط آرتیکل‌ها با سیستم چک.
امکان کنترل شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافت‌های/پرداخت‌های قبلی.
امکان جلوگیری از اصلاح وضعیت چک‌های انتقالی از دوره مالی قبل.
امکان جلوگیری از ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری.
امکان جلوگیری از وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید.
امکان جلوگیری از استفاده شماره چک‌های استفاده شده.
امکان جلوگیری از ابطال چک‌های استفاده شده.
امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران به:

 • تغییر وضعیت بین یک و چند حسابه/یک و چند صندوقه، در فرم دریافت/پرداخت.
 • تغییر وضعیت بین یک و چند حسابه، در فرم اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی.

امکان نمایش پیام خطا، در صورت عدم تعریف حساب بانک در دسته چک.
امکان نمایش آلارم سررسید اقساط.
امکان نمایش وضعیت چک‌ها در آغاز کار سیستم.

امکان ارایه دفتر عملیات نقدی با قابلیت:

 • نمایش ریز چک‌ها
 • نمایش ریز طرف حساب‌های طرف مقابل/نقد.

امکان ارایه صورتحساب بانک با قابلیت فراخوانی دفتر حساب.
امکان ارایه دفتر اسناد دریافتنی/پرداختنی.

امکان ارایه گزارش وضعیت بانک‌ها به تفکیک بانک، باقابلیت:

 • در نظر گرفتن اسناد تضمینی.
 • در نظر گرفتن سطوح شناور برای بانک‌ها.
 • محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.
 • فراخوانی دفتر حساب.
 • تخمین موجودی هر بانک.

امکان ارایه گزارش نقدینگی با قابلیت محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.
امکان ارایه گزارش ریز چک‌های صندوق.
امکان ارایه گزارش چک‌های دریافتنی تضمینی/پرداختنی تضمینی.
امکان ارایه صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی:

 • فرم عدم مغایرت.
 • فرم دفتر حساب.

امکان ارایه گزارش عملیات نقدی مرتبط با تسویه فاکتور با قابلیت نمایش فهرست وجوه نقد و چک‌های قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور.
امکان ارایه گزارش سوابق چک مستقل از دوره مالی.
امکان ارایه گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز/اسناد پرداختنی باز.
امکان ارایه گزارش اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی، به‌تفکیک اشخاص.
امکان ارایه گزارش چک، با قابلیت نمایش:

 • ریز چک‌ها.
 • فقط چک‌های دریافتنی/پرداختنی.
 • فقط چک‌های تهران/شهرستان.

امکان ارایه گزارش اسناد دریافتنی باز براساس:

 • شماره‌های تکراری چک.
 • کلیه شماره چک‌ها.

امکان ارایه گزارش چک و آرتیکل‌های مالی.
امکان ارایه گزارش منابع و مصارف.
امکان ارایه دسته چک‌های بایگانی شده/بایگانی نشده.

امکان چاپ چک با فرمت‌های مورد استفاده بانک‌ها.
امکان چاپ دستور پرداخت چک.

پشتيبانى از گردش تنخواه به صورت ثبت درخواست تنخواه، تاييد پرداخت، ثبت مصرف، درخواست بررسى مصرف، تاييد مصرف، ثبت خزانه‌­دارى در صورت نياز و صدور سند (پرداخت پس از مصرف)
– امكان تعريف انواع تنخواه جهت كنترل يا عدم كنترل سقف مبلغ تنخواه و سطر مصرف٬ نحوه پرداخت٬ مهلت تسويه و امكان انتقال مانده تنخواه­‌ها

– امكان محدود كردن دسترسى كاربران به تنخواه­‌هاى ايجاد شده توسط خودشان و يا گروه كاربريشان در مشاهده و عموم گزارشات سيستم تنخواه

– پشتيبانى از ارز (امكان ورود اطلاعات اصلى و مصرف تنخواه به شكل ارزى) و صدور فرم­‌هاى وابسته شامل فرم‌­هاى خزانه­‌دارى و سند مالى به شكل ارزی

– پشتيبانى سيستم كارتابل از گردش تنخواه و تشخيص تغيير وضعيت­‌هاى آن

– گزارشات كنترلى روى تنخواه‌­هاى متعدد تاييد شده حساب در هنگام ثبت درخواست تنخواه و تاييد پرداخت آن جهت جلوگيرى از بروز اشتباه در ثبت تكرارى تنخواه

– پشتيبانى از مفاهيم حد تاريخ و حد مبلغ جهت اطلاع از امكان­پذير بودن ثبت درخواست تنخواه جديد براى درخواست كننده و هشدار روى عدم تحقق يكى از حدود در ثبت و تاييد پرداخت تنخواه جديد

– پيشنهاد مبلغ و حد تاريخ و مبلغ تنخواه حساب بر اساس سابقه تنخواه­‌هاى تاييد شده در دوره مالى جارى

– امكان فيلتر و رسيدگى به تنخواه‌­ها به تفكيك تاريخ٬ وضعيت و كاربر

– امكان تعيين حساب ( قفل كردن) تنخواه كاربران (جهت جلوگيرى از بروز اشتباه هر كاربر فقط با حساب خودش درخواست تنخواه بزند)

– امكان مسدود كردن ثبت يا تاييد تنخواه براى حساب­‌هاى تعيين شده

– امكان تعيين دسترسى تاييد پرداخت با توجه به مبلغ تنخواه

– عدم امكان تغيير اطلاعات پايه­‌اى تنخواه بعد از تاييد با امكان تصحيح مبلغ قبل از درخواست بررسى و با دسترسى جهت صفر كردن مانده‌­ها در صورت تمايل

– امكان ثبت چند مرحله‌­اى پرداخت (ارتباط با چند فرم خزانه­‌دارى) و امكان استفاده از انواع پرداخت (نقد و چك) در ثبت خزانه­‌دارى تنخواه

– كنترل جمع مبالغ مصرف با مانده تنخواه و امكان ثبت اطلاعات تكميلى شامل نوع مصرف (هزينه يا دارايى)٬ ماليات و عوارض و شماره فاكتور خريد و اطلاعات رسيد انبار

– امكان تسويه فاكتور خريد از محل تنخواه

– امكان پيوست مستندات مصرف به رديف­‌های مصرف تنخواه

– امكان استفاده از مانده تنخواه­‌هاى قبلى (انتقال مانده مصرف)

– امكان ثبت برگشت احتمالى مبلغ تنخواه در فرم دريافت خزانه­‌دارى

– امكان تاييد سطرى يا گروهى رديف­‌ها با دسترسى بعد از درخواست بررسى

– امكان تعيين حساب مصرف رديف‌­ها به صورت سطرى و گروهى

– امكان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجميعى يا غيرتجميعى با امكان انعكاس يا عدم انعكاس ماليات و عوارض

– امكان دلخواه‌سازی شرح آرتيكل­‌هاى سند تنخواه با امكان استفاده از فيلدهاى اطلاعاتى تنخواه

– نگهدارى و نمايش عمليات انجام شده روى تنخواه با ثبت اطلاعات كاربر و تاريخ و ساعت

– امكان چاپ صورت خام مصرف تنخواه (جهت دريافت دستى اطلاعات مصرف)٬ صورت مصرف تنخواه و رديف‌­هاى تاييد نشده مصرف جهت پي­گيرى

– ايندكس‌­هاى چاپى اطلاعات اصلى تنخواه مطابق ترتيب فرم مديريت تنخواه­‌ها و اطلاعات مصرف مطابق فرم اطلاعات مصرف

– ايندكس‌­هاى چاپى اضافى اطلاعات اصلى تنخواه شامل ٥٠ براى مانده مجاز٬ ٥١ براى شماره پرداخت اوليه٬ ٥٢ براى شماره سند٬ ٥٣ شناسه تنخواه٬ ٥٤ جمع مبلغ رديف­‌هاى تاييد نشده

– امكان تعريف مهلت تسويه (در تعريف انواع تنخواه) و امكان تنظيم هشدار براى تنخواه‌­هاى تسويه نشده (عدم ثبت درخواست بررسى) در سررسيد

– امكان گزارش­گيرى تجميعى تنخواه‌­داران (حساب­‌هاى تنخواه)٬ مشاهده تعداد شارژ تاييد پرداخت شده و … با امكان مشاهده جزئيات تنخواه­‌هاى يك حساب

– امكان گزارش­گيرى گروهى تركيبى بر اساس اطلاعات تنخواه و اطلاعات مصرف (گزارش ريز عمليات تنخواه‌­ها)

امکان جستجو و فیلتر سریع در تمامی گزارشات.
امکان ذخیره گزارش فیلتر شده.
امکان پیشنهاد شماره چک برای اسناد دریافتنی.
امکان مرتب کردن شماره چک به صورت عددی.