نسخه ۹.۲ نرم‌ا‌فزار جامع مالی و اداری تدبیر شامل تغییرات الزام شده توسط سامانه صورت معاملات فصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی در بخش تهیه گزارش فصلی خرید و فروش، منتشر شده است.
علاوه بر تغییرات یاد شده، امکانات دیگری همچون: قابلیت انبارگردانی براساس خوشه (سریال)، امکان خواندن فایل بارکد در کلیه فرم‌های عملیاتی، بهبودها و امکانات جدید در تعدیل کاردکس، امکان مشاهده تاریخ انقضا به شکل میلادی در گزارش سریال‌های خوشه‌بندی و مجموعه دیگری از امکانات و بهینه‌سازی‌های متناسب با نیازهای اعلام‌شده توسط مشتریان گرامی، در این نسخه در دسترس قرار گرفته است. مستندات و راهنمای سیستم نیز به‌روزرسانی شده و اطلاعات جزئی‌تر از طریق کانال‌های ارتباطی واحد پشتیبانی شرکت در دسترس کاربران گرامی قرار گرفته است.‍