آموزش “گزارش کنترل ثبت‌های سیستمی و غیر سیستمی”
برای کنترل ثبت‌های سیستمی و غیرسیستمی صورت گرفته در هر یک از حساب‌های موجود در نرم‌افزار تدبیر، از گزارش کنترل ثبت‌های سیستمی استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.