ال‌‌جی اولین گوشی با قابلیت دفع حشرات را معرفی کرد