مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | آشنایی با ثبتهای مالی عملیات مرتبط با اسناد دریافتنی باز

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر، یکی از زیرسیستم‌های نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، برای کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت خودکار ثبتهای مالی مورد نیاز توسط سیستم ایجاد می‌شود.
در این ویدیو با جزئیات مربوط به صدور ثبتهای مالی برای اسناد دریافتنی باز آشنا خواهید شد.