مدرس: سرکار خانم مجد

آموزش “امکان تصویب رسید/ حواله انبار” در نرم‌افزار تدبیر
در صورتی که تمایل داشته باشید، رسید یا حواله انبار را تصویب نمایید، از چک‌باکس ” تصویب کننده” در فرم رسید/ حواله انبار استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.