مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان اجباری بودن تعیین روش تسویه فاکتور

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر به منظور جلوگیری از بروز خطا در هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان می‌بایست بعد از ثبت هر فاکتور فروش، روش تسویه فاکتور را مشخص نمایید. برای این منظور کمبوباکس “نوع فاکتور مالیاتی” در فرم مالیات و عوارض فاکتور درنظر گرفته شده است.