مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان اجباری بودن شناسه ملی برای مشتریان حقوقی در فرم خریداران و فروشندگان

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

درصورتی که در بخش اطلاعات مالیاتی مشتری در فرم خریداران و فروشندگان، شناسه ملی برای مشتریان حقوقی به درستی وارد نشده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود. برای ورود شناسه ملی مشتری، فیلد “شناسه ملی/ کد ملی” در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری درنظر گرفته شده است.