ارتباط با پردازش موازی سامان

شرکت پردازش موازی سامان تولید کننده محصولات تدبیر شامل حسابداری مالی و سیستم های جامع مالی، اداری، بازرگانی و حسابداری صنعتی در بخش های مختلف سازمان امکان ارتباطات تلفنی گسترده ای را فراهم آورده است تا گامی موثر، محکم و پایدار در هنر ارتباط با کاربران محترم بردارد.

تـهران، میـدان ولـی عصــر، سـاختـمـان تجـارت ایـرانیـان، طبقـات اول، دوم و سوم (واحـدهای ۱۲) و طبقه هفتم (واحد ۷)

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد فروش می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن : ۸۳۸۹۰ و ۸۸۹۲۸۰۳۰ -۰۲۱

فکس : ۸۸۹۳۲۳۷۵-۰۲۱
پست الکترونیک: sales@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد نرم افزار می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن : ۸۸۹۲۸۰۳۰-۰۲۱
پست الکترونیک: software@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد پشتیبانی می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن: ۹۲۰۰۸۳۸۹-۰۲۱
پست الکترونیک: support@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط مستقیم با روابط عمومی می توانند از پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

پست الکترونیک: info@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد آموزش می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن : ۸۸۹۲۸۰۳۰-۰۲۱
پست الکترونیک: training@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد سیستم ها و روش ها می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن : ۱۸ – ۸۸۹۲۹۳۱۷-۰۲۱
پست الکترونیک: qc@sppc.co.ir

کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات (IT) می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند :

تلفن : ۸۸۹۲۹۲۸۰-۰۲۱
پست الکترونیک: it@sppc.co.ir

شرکت پردازش موازی سامان، در راستای بهبود کیفیت فرآیندهای خود، همواره پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهد بود. جهت ارسال پیشنهادات و انتقادات خود میتوانید فرم زیر را تکمیل نموده و یا از طریق پست الکترونیک complaint@sppc.co.ir اقدام نمایید.

نام فرستنده:(الزامی)

پست الکترونیک: (الزامی)

فرستنده:

متن پیشنهاد: