• در فرم “تدبیر – سامان مؤدیان”، می‌بایست فایل JSon را با استفاده از دکمه  انتخاب نمایید. با کلیک روی این دکمه، فرم فرم Open ویندوز نمایش داده شده، و شما باید فایل JSon ساخته شده را انتخاب نموده و روی دکمه Open کلیک نمایید:

فاکتورها در بخش لیست فاکتورها بارگذاری خواهد شد.

  • ستونهای نمایش داده شده در بخش لیست فاکتورها، شامل اطلاعات اصلی فاکتور و ستونهای نمایش داده شده در بخش پایین این صفحه، شامل اطلاعات سطرهای فاکتور است.
  • در نهایت برای ارسال فاکتور به سامانه مؤدیان، بعد از انتخاب فاکتور یا فاکتورهای مورد نظر، روی دکمه “ارسال” کلیک نمایید.

  • بعد از ارسال فاکتور به سامانه مؤدیان، در ستون “وضعیت”، عبارت “ارسال شد” نمایش داده می‌شود.

نکته: فاکتورها فقط یک بار قابلیت ارسال به سامانه مؤدیان را دارند. درصورت ارسال مجدد فاکتورهایی که قبلا وضعیت آنها ارسال شده است، در ستون “وضعیت” پیام خطا نمایش داده می‌شود.

نکته: بعد از ساخته شدن فایل JSon و ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، شماره منحصر به فرد مالیاتی به هریک از فاکتورهای ارسال شده در سامانه مؤدیان تخصیص داده می‌شود. این شماره عینا در فرم “سایر اطلاعات فاکتور” و در فیلد “شماره منحصر به فرد مالیاتی” درج خواهد گردید.