شرکت پردازش موازی سامان، ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای مالی و اداری تدبیر برای تکمیل کادر فنی خود، برنامه‌نویس وب استخدام می‌کند. مهارت‌های لازم برای این پست سازمانی به شرح ذیل می‌باشد:

✅ مهارت‌ها:
▪️ مهارت‌های تخصصی توسعه نرم‌افزار
▪️ تسلط به طراحی و توسعه سرویس وب با استفاده از ASP.NET Core و مبتنی بر معماری REST
▪️آشنایی اولیه با پروتکل HTTP
▪️ تسلط کافی به امکانات دسترسی به داده با کمک Entity Framework Core
▪️آشنایی کافی با SQL و تسلط در طراحی و پیاده‌سازی دیتابیس‌های رابطه‌ای تحت SQL Server
▪️ آشنایی کلی با کتابخانه نرم‌افزاری AutoMapper
▪️تسلط به HTML ،CSS و SASS
▪️ آشنایی با Bootstrap ،jQuery و JavaScript
▪️تسلط به Angular و TypeScript
▪️ آشنایی با مفاهیم فراخوانی Web Api در Angular
▪️تسلط بالا به برنامه‌نویسی با زبان #C در سکوی نرم‌افزاری NET Core
▪️ آشنایی کامل با مفاهیم توسعه شئ‌گرا در نرم‌افزار
▪️آشنایی کافی با اصول طراحی SOLID

✅ مهارت‌های دارای امتیاز :
▪️ آشنایی کافی با IIS و پیکربندی وبگاه‌ها
▪️تسلط کافی به توسعه برنامه‌های گرافیکی به کمک Windows Forms
▪️ آشنایی با مفاهیم توسعه نرم‌افزاری آزمونگرا (Test-Driven Development)
▪️تسلط کافی به پیاده‌سازی تست‌های واحد به کمک کتابخانه نرم‌افزاری NUnit

برای تکمیل فرم درخواست استخدام و آپلود رزومه کلیک کنید.