شرکت پردازش موازی سامان، ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای مالی و اداری تدبیر برای تکمیل کادر فنی خود، برنامه‌نویس   Front Endاستخدام می‌کند. مهارت‌های لازم برای این پست سازمانی به شرح ذیل می‌باشد:

  • مهارت کافی در +Angular 2
  • مهارت کافی در TypeScript
  • مهارت کافی در Rxjs
  • مهارت کافی در HTML ,CSS , JS
  • درک و فهم مناسب از اصول و مبانی برنامه­ نویسی شی­ گرا
  • دارای تجربه کاری در استفاده از API و مفاهیم REST
  • مهارت کافی در کار با Git