مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان استفاده از فرم تنظیمات محیطی – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، امکان انجام کلیه تنظیمات محیطی سیستم از طریق فرم تنظیمات محیطی فراهم شده است. درصورتی که قصد انتخاب ویژگی‌هایی را داشته باشید كه به ظاهر فرم‌هاى مختلف عملياتى مربوط می‌شود، می‌توانید از بخش “تنظیمات گرافیکی” در فرم تنظیمات محیطی استفاده نمایید.