مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان استفاده از فرم تنظیمات محیطی – بخش دوم

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، امکان انجام تنظیمات عمومی سیستم تدبیر از طریق فرم تنظیمات محیطی فراهم شده است. به منظور انجام تنظيمات مربوط به تهيه نسخه پشتيبان، نحوه خروج از برنامه، نمايش تقويم، تعیین نحوه تغییر تنظیمات و …، می‌توانید از بخش “تنظیمات عمومی” در فرم تنظیمات محیطی استفاده نمایید.