آموزش “امکان استفاده از لیست تفصیلی پورسانت کالا “

در صورت تعریف پورسانت برای کالاهای موجود در سیستم، پورسانت واسطه بر مبنای کالا محاسبه شده و در فاکتور فروش منعکس خواهد شد.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.