مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان تعریف سایر اطلاعات اسناد دریافتنی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

به منظور ورود اطلاعات مرتبط با سریال و سری چک دریافتنی و اطلاعات دیگر، می‌توانید از دکمه سایر اطلاعات در فرم ایجاد/ اصلاح سند دریافتنی استفاده نمایید.