بر اساس قانون از اول تا ۱۵ مهرماه مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۳۹۶ خواهد بود.

بر این اساس مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر پس از پایان هر فصل، ۱۵ روز فرصت دارند، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.

بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا خدمات لازم را به مؤدیان ارائه کنند.

همچنین طبق قانون، مؤدیان مالیاتی به‌منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.

منبع: evat.ir