مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان ارایه گزارش سوابق چک

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر امکان ارایه سوابق کليه چک‌هاي دريافتني و پرداختني با وضعيت‌هاي مختلف چک فراهم گردیده است. برای این منظور می‌توانید از فرم گزارش سوابق چک استفاده نمایید.