مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان ارایه گزارش چکهای برگشتی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع حسابداری تدبیر، امکان مشاهده اطلاعات چکهای برگشتی شامل شماره و مبلغ چک، نام پرداخت کننده چک، تاریخ چک، تاریخ برگشت چک و… فراهم شده است. برای این منظور می‌توانید از فرم گزارش چکهای برگشتی استفاده نمایید.